Rybník Hvězda

V okolí Opatova je několik rybníků, které byly budována ve 14. století. Nejvtší z nich je rybník Hvězda o rozloze 96 ha byl vybudován v roce 1372 biskupem Albrechtem ze Šternberka.

Rekonstrukce hráze rybníku Hvězda začala kácením stromů na hrázi. Předjarní období využil investor rekonstrukce rybníka Hvězda - Povodí Labe na kácení stromů, které rostly na hrázi rybníka. Z rozsahu provedených prací je nyní dobře vidět, že nová hráz bude rozšířena při rekonstrukci směrem do katastru obce Třebovice. Objem rybníka hvězda se tak nezmenší. Třebovka nyní protéká středem rybníka, kde si vyhloubila během jarního tání poměrně hluboké koryto. Svědčí současně o síle vrstvy bahna, která má být ze dna rybníka odstraněna. Při rekonstrukci bude silnice vedoucí po dnešní hrázi uzavřena. Hráz bude současně podstatně zvýšena a rekonstrukcí projede i výpustní zařízení, které bude umožňovat manipulaci. Výsledkem rekonstrukce bude především ochrana oblasti pod hrází v Třebovici, Rybníku a České Třebové, novým opatřením bude stoletá voda transformována na vodu maximálně dvacetiletou. Na tom budou spolupůsobit již vybudované poldry nad Opatovem. Zlepšila se také ochrana Opatova, kde bylo přes celou obec rekonstruováno řečiště Třebovky. Podobně má být rekonstrukce říčního koryta provedena v Třebovicich a dále po proudu řeky. Prvním z opatření je nově vybudovaná nádrž na dolním konci Třebovic nad Podkovou, která se na jaře již naplnila poprvé vodou.

Zdroj: www.mesto-lanskroun.cz