Stavba vázne, úředník v Bruselu měl úraz

Ústeckoorlicko má chránit před povodněmi hráz rybníka Hvězda

Třebovice - Obyvatelé Třebovic na Ústeckoorlicku marně čekají, až začnou stavbaři budovat hráz na rybníku Hvězda, která je ochrání před opakováním katastrofálních záplav z roku 1997. Začít měli na počátku dubna, ale dosud na břehu panuje klid. Stavbu zablokovala zdánlivá maličkost: úředník Evropské investiční banky v Bruselu, který měl projekt schválit, se zranil při lyžování. Povodí Labe tvrdí, že příští rok protipovodňovou hráz dokončí. "Měli začít prvního dubna a najednou to přeložili na červen. Nikdo nám neřekl proč," říká starosta Třebovic Josef Pavlík, podle kterého stavbaři zatím nechali vykácet stromy, které by bránily stavbě. "Byla povolena i uzávěra silnice, aby bylo možné zbourat most nad přepadem. Zdržení nám vadí. Chceme, aby to bylo co nejdříve hotové. Všichni bychom byli klidnější," řekl Pavlík. Povodí Labe vysvětluje, že zatím stále čeká na peníze, které může dostat pouze se souhlasem Evropské investiční banky. "Myslím si, že zdržení je způsobeno jedinou věci. Pracovník Evropské investiční banky se na lyžařské dovolené zranil a byl dva měsíce mimo. Tím došlo k pozdržení rutinního procesu," uvedl vedoucí odboru péče o vodní zdroje Povodí Labe Václav Jirásek. Akce se podle něj podaří dokončit do roku 2005. Kdy přesně se na rybník Hvězda vrátí stavbaři ale neví: "Nevím, kdy Evropská investiční banka vydá dobrozdání, že mohou být uvolněny prostředky." Rekonstrukcí se zvýší a zpevní hráz Hvězdy, ale výška hladiny rybníku zůstane stejná. Pokud přijdou povodně, bude rybník schopen spolu s již vybudovanými suchými hrázemi v krajině nad Hvězdou zachytit značnou část velké vody. Povodí chce vybudovat i soustavu tří poldrů v oblasti Horní a Dolní Lipky v povodí Tiché Orlice a upravit a zpevnit koryto Třebovky tak, aby pojalo minimálně padesátiletou vodu. V roce 2006 by tak měl být okres Ústí nad Orlicí chráněn před velkou vodou s výjimkou tisíciletých povodní.

Zdroj: MF Dnes, 14.5.2004