×

OZNÁMENÍ

Stránky ČeTIS ukončí svůj provoz k 24.10.2017. Ke stejnému datu vyexpiruje doména ctrebova.cz.
Pokud máte zájem o převod serveru nebo domény na Vaši firmu, kontaktujte mě s Vaší nabídkou na můj e-mail info@ctrebova.cz.

ČeTIS Česká Třebová - Informační servis pro město Česká Třebová a okolní obce

Vzhled této stránky je navržen pomocí CSS. Chcete-li stránku vidět tak, jak byla navržena, doporučuji vám nainstalovat si aktuální verzi některého z volně dostupných prohlížečů, které respektují platné standardy (Internet Explorer, Mozilla, Opera aj.).

ČeTIS Česká Třebová - Informační servis pro město Česká Třebová a okolní obce
NOVINKY: Běžkotoulky České televize, 14.3.2015
Anglická verze
English version
Anglická verze / English version

Úvodní strana

Naše nabídka:
Archiv & Odkazy
Co se děje ve městě
Diskusní fórum
Firmy & Instituce
Fotoalbum
i-Seznam města
Inzertní služba
Infrastruktura
Lokální média
Nemovitosti
Okolí & Poloha
Památky & Historie
Plán města
Rekreace & Sport
Školy
Ubytování
Události & Názory
Železnice

Tento server:
Novinky a změny
Statistiky přístupu
Služby pro vás
Vaše reklama

Naši zákazníci:
Klub Červenka
Ubyt. Za bazénem
Zlatá studánka

Úřady:
MěÚ Č.Třebová
ObÚ Přívrat
ObÚ Rybník
ObÚ Semanín
ObÚ Třebovice


© Marek & Petr
Stránských

1995-2015
Kontakt
Poslední úpravy:
15.6.2017

Boj o pověřený obecní úřad

Pro chystanou úpravu státní správy měl Okresní úřad v Ústí nad Orlicí vypracovat a na ministrerstvo odeslat návrh na redukci pověřených úřadů. Úkol vypracoval tak, že rozdělil stávající okres na 3 části: Ústecko, Letohradsko, Vysokomýtsko. Jde o to, že v roce 2003 mají zaniknout okresní úřady a jejich agenda přejde částečně dolů na obce a částečně nahoru na kraje. Ale aby takových obcí a úředníků nebylo moc, dojde k redukci obecních úřadů pověřených výkonem státní zprávy. Dnes má pověřený obecní úřad většina měst a městeček. Jejich počet se má z více než 380 snížit na 180-200 a tím města, která nebudou vybrána, nejenže nezískají žádné nové pravomoce z rušených okresů, ale i nadále nebudou pro státní správu samostatnými statistickými jednotkami.

Česká Třebová, jak už je špatným zvykem, má dle návrhu Okresního úřadu přijít zkrátka - připadne pod Ústí nad Orlicí (ačkoliv Ústí n.O. je menší). Myslím si, že pokud s tím něco neuděláme, bude naše město zase jednou držet smutný primát. Bude největším městem v ČR bez pověřeného obecního úřadu. Po zkušenostech, jež s ústeckou vládou nad naším městem v letech 1949-1989 máme, není rozhodně důvod k jásotu. Jde sice jen o návrh, rozhodovat a schvalovat tento návrh bude Parlament ČR, ale to, co je v návrhu, je velice důležité. Kolika poslancům bude záležet na našem městu? Těžko bude mít jejich většina zájem měnit podané návrhy.

Se 17149 obyvateli je Česká Třebová mezi městy v ČR na 78. místě. Měst s více než 10000 obyvateli je v ČR přesně 132. A přesto, že má být pověřených obecních úřadů 180-200, Česká Třebová na něj nemá dosáhnout. Zatímco na 180.-190. místě jsou města s 6500-7000 obyvateli, jako je např. Světlá nad Sázavou nebo Bučovice.

Fakta hrají pro nás:


Další WWW stránky k této záležitosti:


Dokumenty k této záležitosti:


Historické pozadí problému:

Zásadní vliv na do té doby bezkonflikntí vztah obou měst mělo to, že bylo již platné rozhodnutí o zřízení okresního úřadu v České Třebové v roce 1949 na nátlak nejvyšších stranických míst zrušeno a výbor přesunut do Ústí nad Orlicí. Když jsou dva kolegové a jednoho uděláte šéfem druhého, vztahům to neprospěje. Kdyby však byla ta "šéfovská" okresní správa spravedlivá (neměla by být už podle původu slova?), pravděpodobně by si na to třebováci zvykli a za pár let by byl klid. V lidské přirozenosti je však chování "bližší košile než kabát". Okresní správy tedy obecně spravedlivé nebyly - správa okresního úřadu v Ústí nad Orlicí byla však až extrémně nespravedlivá.

Tak jako jinde se v okresním městě, jež rozdělovalo státní finanční "příděly", budovalo, zatímco ostatní "neokresní" města ekonomicky zaostávala. Ale ne tak jako jinde se stalo, že Česká Třebová - před válkou zcela průměrné město - byla v roce 1989 městem s nejhorším průměrným technickým stavem budov z celé ČSSR! A je to jen pocitem, že v České Třebové bylo v roce 1989 více než 50% ulic bez pevného povrchu (čímž město jistě "trumflo" i většinu měst východoslovenských) a v sousedním Ústí nebyly téměř žádné? Je neoprávněná nespokojenost, když do jednoho města jde ročně 1300Kčs a do druhého 4700Kčs ročně na obyvatele ve formě investic tak, jak tomu bylo v 80.letech? Ještě stále si myslíte, že jde jen o bezdůvodný pocit? Kdybyste po 40 let dostávali za stejnou práci 3,5 krát méně než váš kolega jen proto, že se jmenujete Horák a on Novák, to byste byli v pohodě a free? Netrpěli byste - jen tak zcela náhodou - pocitem nespravedlnosti? Chtěli byste Nováka i nadále za svého šéfa?