×

OZNÁMENÍ

Stránky ČeTIS ukončí svůj provoz k 24.10.2017. Ke stejnému datu vyexpiruje doména ctrebova.cz.
Pokud máte zájem o převod serveru nebo domény na Vaši firmu, kontaktujte mě s Vaší nabídkou na můj e-mail info@ctrebova.cz.

ČeTIS Česká Třebová - Informační servis pro město Česká Třebová a okolní obce

Vzhled této stránky je navržen pomocí CSS. Chcete-li stránku vidět tak, jak byla navržena, doporučuji vám nainstalovat si aktuální verzi některého z volně dostupných prohlížečů, které respektují platné standardy (Internet Explorer, Mozilla, Opera aj.).

ČeTIS Česká Třebová - Informační servis pro město Česká Třebová a okolní obce
NOVINKY: Běžkotoulky České televize, 14.3.2015
Anglická verze
English version
Anglická verze / English version

Úvodní strana

Naše nabídka:
Archiv & Odkazy
Co se děje ve městě
Diskusní fórum
Firmy & Instituce
Fotoalbum
i-Seznam města
Inzertní služba
Infrastruktura
Lokální média
Nemovitosti
Okolí & Poloha
Památky & Historie
Plán města
Rekreace & Sport
Školy
Ubytování
Události & Názory
Železnice

Tento server:
Novinky a změny
Statistiky přístupu
Služby pro vás
Vaše reklama

Naši zákazníci:
Klub Červenka
Ubyt. Za bazénem
Zlatá studánka

Úřady:
MěÚ Č.Třebová
ObÚ Přívrat
ObÚ Rybník
ObÚ Semanín
ObÚ Třebovice


© Marek & Petr
Stránských

1995-2015
Kontakt
Poslední úpravy:
15.6.2017

Petice za pověřený úřad v České Třebové


Další informace o aktivitách k získání pověřeného úřadu pro Českou Třebovou

Písemná petice:

Znění petice:

"ODMÍTÁME návrh přednosty OkÚ v Ústí nad Orlicí na takovou redukci počtu úřadů, pověřených výkonem státní správy, který nepočítá se zřízením pověřeného obecního úřadu v České Třebové.
ŽÁDÁME zařadit město Česká Třebová, největší město okresu, v rámci II. etapy reformy veřejné správy jako sídlo pověřeného obecního úřadu."

Doprovodné prohlášení:

Vzhledem k tomu, že zřízení pověřeného obecního úřadu v České Třebové považujeme za velmi důležité, vyzývají signatáři této výzvy všechny občany a příznivce města Česká Třebová k účasti na petiční akci, jejímž cílem je připomenout Ministerstvu vnitra ČR, i vedení Okresního úřadu v Ústí n. O. nezlomnou vůli Třebováků udělat všechno proto, aby Česká Třebová, největší město okresu, bylo určeno jako sídlo pověřeného obecního úřadu.

Jsme přesvědčeni, že všechna kritéria, stanovená ministerstvem vnitra pro určení nových sídel pověřených úřadů město Česká Třebová splňuje. Představitelé města vypracovali zprávu, ve které dokládají, že pro zřízení úřadu tohoto typu nebudou třeba žádné mimořádné investice, že město má dostatek vzdělaných lidí, kteří si v současné době, kdy jsou zřízeny veškeré úřady v okresním centru, musí obtížně hledat práci jinde, často hodně daleko. Jsme přesvědčeni, že pro určení České Třebové jako sídla pověřeného obecního úřadu chybí především vůle a ochota vedení Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, které stále prosazuje co nejvíce centralistický model řízení a nerespektuje základní princip reformy - přiblížit veřejnou správu občanům.

Žádáme odpovědné pracovníky Ministerstva vnitra České republiky a nově vytvořené krajské zastupitelstvo Pardubického kraje, aby přihlédlo k oprávněným požadavkům občanů města České Třebové, které tímto vznášejí vážné námitky proti návrhu, který podle našeho názoru nesprávně vypracoval přednosta Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí MUDr. Ivan Týče.

Organizátoři:

Milan Mikolecký, Hana Venclová, Roman Roun, Martin Netolický, Marek Stránský