×

OZNÁMENÍ

Stránky ČeTIS ukončí svůj provoz k 24.10.2017. Ke stejnému datu vyexpiruje doména ctrebova.cz.
Pokud máte zájem o převod serveru nebo domény na Vaši firmu, kontaktujte mě s Vaší nabídkou na můj e-mail info@ctrebova.cz.

ČeTIS Česká Třebová - Informační servis pro město Česká Třebová a okolní obce

Vzhled této stránky je navržen pomocí CSS. Chcete-li stránku vidět tak, jak byla navržena, doporučuji vám nainstalovat si aktuální verzi některého z volně dostupných prohlížečů, které respektují platné standardy (Internet Explorer, Mozilla, Opera aj.).

ČeTIS Česká Třebová - Informační servis pro město Česká Třebová a okolní obce
NOVINKY: Běžkotoulky České televize, 14.3.2015
Anglická verze
English version
Anglická verze / English version

Úvodní strana

Naše nabídka:
Archiv & Odkazy
Co se děje ve městě
Diskusní fórum
Firmy & Instituce
Fotoalbum
i-Seznam města
Inzertní služba
Infrastruktura
Lokální média
Nemovitosti
Okolí & Poloha
Památky & Historie
Plán města
Rekreace & Sport
Školy
Ubytování
Události & Názory
Železnice

Tento server:
Novinky a změny
Statistiky přístupu
Služby pro vás
Vaše reklama

Naši zákazníci:
Klub Červenka
Ubyt. Za bazénem
Zlatá studánka

Úřady:
MěÚ Č.Třebová
ObÚ Přívrat
ObÚ Rybník
ObÚ Semanín
ObÚ Třebovice


© Marek & Petr
Stránských

1995-2015
Kontakt
Poslední úpravy:
15.6.2017

Železnice

Fotografie z oslav 150. výročí tratě Olomouc - Česká Třebová - Praha

Město a železnice

Česká Třebová a železnice. Dá se říct, že jsou to dva na sobě vzájemně závislé elementy. Ostatně, 95% obyvatel naší republiky, z těch, kterým jméno "Česká Třebová" vůbec něco říká, si naše město okamžitě spojí s železnicí - znají ji ponejvíce z vlaku. Někteří si dokonce myslí, že tu není nic než koleje (a pražce). Ne že by jich tu bylo málo, ale je tu i něco jiného.

Osobní nádraží

Nádraží

Budova osobního nádraží. Postavena v roce 1924 v rondokubistickém stylu. Je to v pořadí již třetí nádražní budova v České Třebové. První byla postavena spolu se železnicí v roce 1845. Druhá v roce 1901 a díky velkému nárůstu dopravy musela být stržena již po 23 letech. Od té doby slouží budova současná. Před budovou je autobusové nádraží, vpravo v popředí je socha Sbratření od Karla Pokorného.

ZOŠ

Pražské (severní) zhlaví osobního nádraží, v pozadí ŽOS

Nádraží v České Třebové na Štedrý den 2001 Nádraží v České Třebové na Štedrý den 2001

Olomoucká (jižní) strana osobního nádraží (24.12.2001)

Trať ve městě

Železniční trať nad Masarykovou ulicí Železniční trař u Červeňáku (DPS) v Masarykově ulici, 27.6.2004

Trať nad Masarykovou ulicí u Červeňáku

Podchod pro pěší u Červeňáku mezi ulicemi Masarykovou a Tykačovou, 27.6.2004

Podchod pro pěší mezi Masarykovou a Tykačovou ulicí u Červeňáku

Trať mimo město

Následující snímky jsem vyfotil jako dokumentaci stavu před započetím výstavby přeložky trati mezi nádražím Dlouhá Třebová a odbočkou Parník v rámci výstavby I. železničního koridoru. Fotil jsem v letech 1999-2002, dříve než stavba začala. Dnes to v těchto místech vypadá zcela jinak.

Pohled od Č.Třebové severním směrem, Dlouhá Třebová skrytá za keřem, uprostřed vrch Hůra (427 m), červen 1999

Trať mezi odbočkou Parník a Dlouhou Třebovou (25.6.1999)

Původní železniční trať od České Třebové-Odbočky Parník směrem ke Dlouhé Třebové, červen 1999 Přejezd na polní cestě přes původní železniční trať z České do Dlouhé Třebové

Trať mezi odbočkou Parník a Dlouhou Třebovou (25.6.1999)

Železniční trať za sídlištěm Lhotka

Trať mezi odbočkou Parník a Dlouhou Třebovou (15.10.2001)

Pohled na žel. trať u Dlouhé Třebové před započetím stavby přeložky, jaro 2002

Vlhká louka (v minulosti rybník) přes kterou dnes vede po 400 metrů dlouhém mostě přeložka (jaro 2002)

Pohled na žel. trať u Dlouhé Třebové před započetím stavby přeložky, jaro 2002

Nový most kříží silnici kousek za místem, kde stál strom v popředí (jaro 2002)

Pohled na žel. trať u Dlouhé Třebové před započetím stavby přeložky, jaro 2002

Pohled na žel. trať u Dlouhé Třebové před započetím stavby přeložky, jaro 2002

Jižní zhlaví Dlouhotřebovského nádraží s drážním domkem (jaro 2002)

Původní viadukt přes silnici Dlouhá Třebová - Přívrat na trati Česká Třebová - Dlouhá Třebová; červen 1999

Silnice Dlouhá Třebová-Přívrat a původní viadukt přes ni (25.6.1999)

Původní viadukt přes silnici Dlouhá Třebová - Přívrat na trati Česká Třebová - Dlouhá Třebová; červen 1999

Silnice Dlouhá Třebová-Přívrat a původní viadukt přes ni (25.6.1999)

Původní viadukt přes silnici Dlouhá Třebová - Přívrat na trati Česká Třebová - Dlouhá Třebová; červen 1999

Silnice Dlouhá Třebová-Přívrat a původní viadukt přes ni (25.6.1999)

Pohled na alej silnice Dlouhá Třebová - Přívrat před započetím stavby přeložky žel. trati, jaro 2002 Pohled na viadukt přes silnici Dlouhá Třebová - Přívrat před započetím stavby přeložky žel. trati, jaro 2002

Silnice Dlouhá Třebová-Přívrat a původní viadukt přes ni (jaro 2002)

Místní školy s železniční minulostí

Místní (nejen) železniční firmy

Srpen 1995: Oslavy 150 let železniční trati
Olomouc - Česká Třebová - Praha

Albatros

498.022 a 498.106 v čele mimořádného rychlíku u Beranova mostu v Česká Třebové (20.8.1995)

Šlechtična

387.043 a 475.179 v čele mimořádného rychlíku u Beranova mostu v České Třebové (20.8.1995)

Albatros

498.022 a 498.106 na nádraží v Česká Třebové (20.8.1995)

Albatros

498.106 v čele pravidleného IC 500 "Jan Perner" odjíždí z České Třebové (6:31, 21.8.1995)

Mikádo

387.043 v České Třebové u hradla Parník (26.8.1995)

Albatros

498.106 v čele slavnostního "Orient Expressu" v České Třebové u hradla Parník (26.8.1995)

Albatros

498.106 v čele historické soupravy u nádraží Dlouhá Třebová (26.8.1995)

Štokr

556.0298 v čele předváděcího uhelného vlaku u nádraží Dlouhá Třebová (26.8.1995)

434 516

lokomotiva řady 434 s tendrem řady 516 mezi nádražím D. Třebová a Beranovým mostem v Č. Třebové (26.8.1995)